REGULAMIN URODZIN

 1. Urodziny przez nas organizowane, odbywają się w Sali Zabaw Kakadu w Piasecznie przy ul. Pawia 7 lok.6.
 2. Rezerwację urodzin można dokonać osobiście, telefonicznie 22 1216236, 661727779 bądź mailowo salakakadu@gmail.com.
 3. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 100 zł w ciągu 3 dni od daty wstępnej rezerwacji.
 4. Brak wpłaty zadatku w terminie 3 dni od daty wstępnej rezerwacji skutkuje anulowaniem rezerwacji.
 5. Zadatek wpłacony przez zamawiającego jest na konkretny termin i jest bezzwrotny w przypadku odwołania urodzin przez rodzica/opiekuna.
 6. Zadatek można wpłacić bezpośrednio w s. z., lub przelewem na konto firmowe
  nr 62 1050 1025 1000 0092 7193 2056
 7. Całkowite rozliczenie następuje po zakończeniu imprezy urodzinowej, płatność gotówką lub kartą.
 8. Do wyłącznej dyspozycji jubilata i jego gości przez czas trwania imprezy urodzinowej jest oddzielna sala urodzinowa.
 9. Czas wynajmu salki urodzinowej wynosi 2 h (czas liczony jest od ustalonej godziny, a nie od momentu zebrania się gości).
 10. Przyjęcie rozpoczynamy i kończymy punktualnie zgodnie z ustalonymi godzinami. Osoba organizująca urodziny w naszej Sali Zabaw przychodzi 15 minut wcześniej przed rozpoczęciem imprezy urodzinowej i ma 15 minut po przyjęciu na zebranie wszystkich swoich rzeczy, po tym czasie zostaje naliczona opłata za kolejną rozpoczętą godzinę zgodnie z cennikiem urodzinowym.
 11. Minimalna liczba gości to 8 dzieci. 
 12. Poczęstunek, który zapewniamy, jest poczęstunkiem dla dzieci, Przy opcji z cateringiem z naszej strony obowiązuje zakaz przynoszenia własnego jedzenia dla dzieci.
 13. Kawa i herbata dla rodziców serwowana jest za dodatkową opłatą, zgodną z cennikiem dostępnym w naszej kawiarni.
 14. Żywność dostarczana na urodziny w opcji bez cateringu jest podawana na odpowiedzialność opiekuna/rodzica. Organizator nie ponosi za to odpowiedzialności.
 15. Poczęstunek przygotowany dla dzieci ze względów higienicznych musi być spożywany wyłącznie w salce urodzinowej.
 16. Zabrania się przynoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych.
 17. Wszelkie zmiany dotyczące pakietu oraz dodatkowych opcji, tortu, należy zgłaszać najpóźniej na 3 dni robocze przed urodzinami.
 18. W przypadku powiększenia listy gości zamawiający dopłaca za każdą kolejną osobę, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 19. Za gości uważane są dzieci od 1 roku życia.
 20. Od rodziców jubilata oraz rodziców zaproszonych gości nie pobiera się opłaty wejściowej.
 21. W święta obowiązują ceny weekendowe.
 22. Podczas urodzin dzieci pozostają pod opieką rodziców/opiekunów, którzy są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo. Dzieci które pozostają na urodzinach bez opieki rodzieców/opiekunów pozostają pod opieką rodziców organizujących urodziny.
 23. Personel Sali Zabaw  nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci podczas godzin wynajmu sali.
 24. Zakaz wynoszenia produktów spożywczych oraz napojów z salki urodzinowej.
 25. Nie prowadzimy rezerwacji stolików dla rodziców dzieci przebywających na urodzinach.
 26. Wpłacenie zadatku jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.
 27. Informacje dotyczące pakietów urodzinowych i ich opis zawarty na stronie internetowej stanowi integralną część regulaminu.
 28. Uczestników zabawy urodzinowej obowiązuje główny regulamin Sali Zabaw KAKADU.